Home

POPPUNCH, klussen voor de poppenkast en optreden met de door Jack gemaakte poppen.

Voor mijn nieuwe project waaraan nog wel een poppenspel te pas komt, ben ik  vooralsnog louter op video bezig.

Alles nog in een experimenteel stadium.

Nieuws