Open Podium Leiden

Zondag 11 juni om 18.20 treden Matozen Matelooz op om op het open podium van het OpenLuchtTheater Leidse Hout, ingang
Poelgeesterweg t/o #2 in Leiden.